joi, 20 iulie 2017

Sfințirea Monumentului Eroilor în parohia Birda

În ziua pomenirii Sfântului și măritului Prooroc Ilie Tesviteanul a fost oficitată Utrenia și Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din parohia Birda, protopopiatul Deta.
Cu acest prilej la Sfânta Liturghie a slujit P. On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul Detei care la finalul slujbei a ținut un bogat cuvânt de învățătură cu date din viața și petrecerea pământească a Sf. Ilie.
Predica zilei a fost rostită de părintele Valentin Bugariu care a ilustrat motivul prezenței în Sf. biserică: rugăciunea și împărtășirea euharistică, prăznuirea Sf. Ilie ca model axiologic și sfințirea monumentului eroilor din parohia Birda.
Valorile proorocului și a darului proorociei cinstit de contemporani și dincolo de curgerea timpului de toți credincioșii până în zilele noastre, prezența temporală a primului patriarh al României, Elie Miron Cristea (1925-1939) ca episcop al Caransebeșului (1909-1925), ctitor de așezăminte monahale, dar și prezența mai multor biserici cu hramul ,,Sf. Prooroc Ilie” în spațiul banatic toate sunt dovezi ale cinstirii Sf. Prooroc Ilie.
Cinstirea și amintirea trece de la prototip la tip, de la Dumnezeu la persoana umană. În acest sens se înscrie și amintirea eroilor. O dovadă în acest sens stă și ,,Povestea eroului necunoscut” în care ni se spun următoarele: ,,… La 12 mai 1923, zece eroi necunoscuţi au fost dezgropaţi de pe câmpurile de luptă unde şi-au pierdut viaţa, iar sicriele cu osemintele  lor au fost aduse la Mărăşeşti, cu trenuri speciale, fiind aşezate în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”. Aici au fost întâmpinaţi de Ministrul de Război, generalul Mărdărescu, de alţi generali şi militari participanţi la Primul Război Mondial, de preoţi, în frunte episcopul militar Teculescu de la Alba Iulia, care a oficiat serviciul religios şi de numeroşi locuitori din zonă. La sfârşitul slujbei, cel mai bun elev al şcolii militare din Craiova, Amilcar Săndulescu, orfan de război, a păşit în faţa celor zece sicrie şi, cu privirea copilului care-şi caută părintele, s-a oprit în faţa unuia dintre ele şi a zis: Acesta este tatăl meu ! 
Sicriul cu osemintele eroului a fost transportat la Bucureşti, unde a sosit chiar  de Ziua Eroilor, fiind întâmpinat de Principele Carol, moştenitorul tronului, de generali, autorităţi, de delegaţii unor ţări străine, prezente la Bucureşti şi de numeroşi locuitori ai oraşului. Carul mortuar tras de opt cai avea  în fruntea cortegiului regimente din toate armatele şi un escadron din escorta regală. El a străbatut bulevardele capitalei, în sunetul clopotelor şi al ,,Imnului eroilor”, precum şi sub privirile îndurerate a locuitorilor ce-l aşteptau de-a lungul drumului până la Parcul Carol. În faţa mausoleului a fost întâmpinat de regele Ferdinand şi de Regina Maria, care cu ochii înlăcrimaţi au depus pe sicriul eroului o coroană de flori, l-au decorat cu ,,Virtutea militară”, după care regele a ţinut un scurt şi emoţionant discurs.
        Serviciul religios a fost oficiat de mitropoliţii Miron Cristea şi Pimen, după care a vorbit Primul Ministru I. Brătianu, arătând recunoştinţa poporului român faţă de eroii neamului. La ora 12 armata dă onorul şi în toată ţara se păstrează două minute de reculegere în cinstea eroilor. Sicriul este coborât în mormânt de patru ofiţeri, în timp ce sunt trase 101 salve de tun”. (Prof. Octavian Gruița, ,,Povestea eroului necunoscut”, în rev. ,,Spirit Viu”, nr. 1 ̸ 2015, p. 1).
În predică s-au făcut referiri la importanța cinstirii eroilor căzuți pentru libertate, independență și unitate națională. Cu acest prilej s-a ridicat o cruce care să vegheze prin brațele mereu deschise jertfa acestora pentru o limbă, o credință și un neam românesc.
După otpustul Sf. Liturghii a fost săvârșită o slujbă de sfințire a crucii și un parastas pentru eroii comunei Birda: (1914-1918): Vasile Datcu, David Jebelean, Vasile Nedelcu, George Cercel, Nica Murgea, Ioan Cercega, Alexandru Bolocan, Augustin Nedelcu, George Ghilezan, Lazăr Drupată, Ioan Bolocan, Petru Dragoș, Trifu Bolocan, Simion Ițu, Simion Jivan, Ioan Jivan,  Ioan Gărău, Moise Brânda; (1940-1944): Petru Bolocan, Ioan Bolocan.
Din partea Primăriei Comunei a fost prezent Dl. Sorinel Marcu, viceprimarul Comunei Birda, iar din partea Consiliului Local, D-na Rodica Cotos, consilier local.
  Tuturor celor prezenți, celor care s-au ostenit într-un fel sau altul pentru ridicarea acestui monument mulțumiri în glas de rugăciune și miros de tămâie în biserica parohială.