marți, 4 iulie 2017

Monografiștii satelor bănățene

De astă dată, muzeograful Ioan Traia reușeșește să de-a la lumina tiparului o carte care se constituie într-un veritabil Dicționar al monografiștilor satelor din Banat. Citind pagină cu pagină volumul conține ,,imagini pierdute” ale unor comunități, instituții și personalități din viața satului bănățean de odinioară.
            Dicționarul numit Monografiștii satelor bănățene a apărut la prestigioasa Editură timișoreană Eurostampa în 2017, 239 pagini la inițiativa și osteneala prof. Ioan Traia, inițiatorul Mișcării Monografice Rurale din Banat.
            Autorul, Ioan Traia s-a născut la 9 ianuarie 1954 la Ferendia, în jud. Timiș. Rând pe rând a urmat cursurile școlii primare apoi gimnaziale în satul natal, apoi pe cele liceale și universitare, specializarea Teologie-istorie la Timișoara. Dincolo de studiile absolvite ceea ce-l recomandă astăzi este truda laborioasă de a da la lumină trecutul satului bănățean în cea mai complexă operă de monografiere a satului de astăzi. Între studiile realizate amintim lucrări cu autor unic (2), în colaborare (12) din care 9 ca autor principal, 5 cărți de exegeză biblică ca autor secund. În treacăt amintim câteva: Ioachim Miloia o personalitate marcantă a culturii bănățene (2002); Izvin un străvechi sat bănățean (2016). Iar între cele două mai multe cercetări închinate istoriei satelor. Selectiv amintim: Petroman (2008), Remetea Mare (2009) și Deta (2012). A doua mare calitate care o dublează pe cea a cercetătorului este aceea de organizator al mișcării monografice dar și a presei rurale din Banat.
            În cartea care încercăm să o prezentăm, autorul, Ioan Traia iscălește un ,,Argument” în care se arată dorința sinceră de a promova monografiștii, ,,monografiile sunt pomelnice și monumente ridicate pentru înaintași”. (p. 5). Cel de-al doilea material este un studiu închinat cercetării monografice bănățene. (p. 7-16). Pornind de la cartea Dr. Carmen Albert, Cercetarea monografică în Banat (1859-1948), Ed. Modus PH, Reșița, 2002, autorul, amintește de începuturile monografierii satelor Banatului, realizările interbelice ale Institutului Social Banat-Crișana dar și al apariției cu regularitate a volumelor monografice care au suferit în perioada comunistă o constrângere ideologică asupra relatării faptelor petrecute în comunitatea umană. Pentru cei de astăzi, muzeograful Ioan Traia oferă și manualele după care pot fi alcătuite astfel de scrieri. Unul este Ghid pentru elaborarea monografiilor rurale, Ed. Banatul, Timișoara, 2002 și celălalt: Bibliografia monografiilor de localități bănățene, Ed. Banatul, Timișoara, 2006 întocmite de Cercet. șt. I dr. Ioan Hațegan.
            Partea cea mai consistentă a volumului (p. 17-238) reprezintă medalioanele celor 77 de ostenitori ai lucrării monografice sătești de diferite orientări profesionale: profesori, muzeografi, economiști, preoți, ingineri, manageri, juriști, medici, muncitori și plugari. Ceea ce e de subliniat e faptul că fiecare în domeniul său de activitate a performat într-un fel sau altul. Astfel că avem profesori universitari conducători de doctorat, directori de școală, inspectori școlari, metodiști, conducători de cercuri pedagogice, îndrumători ai elevilor olimplici, decani în Baroul Timiș, șefi de clinică medicală, directori a unor unități economice Toate aceste reușite personale au fost posibile datorită urmării unor studii superioare a unor cursuri de specializare, grade didactice, cursuri de formare continuă ș. a. Am identificat nu puțini monografiști care de-a lungul vremii au ostenit în mai multe domenii: profesor, muzeograf, bibliotecar, jurnalist, impresar cultural etc, ceea ce arată disponibilitatea formațională de a răspunde cererilor Cetății.
            Vom aminti doar câțiva monografiști care se regăsesc în acest Dicționar (selectiv): Dușan Baiski, membru al Uniunii Scriitorilor din România, publicist; Stelian Boia lector universitar; Ioan Viorel Boldureanu, etnolog, profesor universitar; Dan N. Buruleanu, artist fotograf; Elena Rodica Colta, filolog; Ioan Hațegan, istoric; Mircea Măran; Dumitru Tomoni, Petru Ursulescu, Ana Ursulescu profesori de istorie; Petru Opruț, economist; Costa Roșu, membru de onoare al Academiei Române; Doru Sinaci, cercetător științific, jurnalist; Sergiu Șoica, Vasile D. Suciu, teologi și Ioan Traia, muzeograf.
            Prin diversitatea domeniilor de activitate ale autorilor, prin elaboratele tipărite au fost acoperite toate palierele de manifestare ale satului bănățean. Prin obiectivitatea cercetării, folosirea surselor bibliografice, ele – monografiile – au devenit de cele mai multe ori adevărate surse de documentare și ilustrare a vieții bănățene de odinioară.

            Felicităm autorul, pe dragul nostru prieten Ioan Traia și îi mulțumim și pe această cale pentru bunătatea și generozitate manifestată în cadrul celor două colective care se întâlnesc sub conducerea sa: monografiștii și publiciștii satelor bănățene atâția cât au mai rămas astăzi.