luni, 24 iulie 2017

,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale

Revista ”Arhanghelul”, publicație trimestrială a Parohiei Birda, județul Timiș, se află la ceas aniversar. Împlinește 5 ani de existență în casele și în inimile noastre.
            Cu acest prilej, redactorul-șef, preotul dr. Valentin Bugariu a realizat un frumos volum omagial intitulat ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, care a văzut lumina tiparului de curând la Editura Sitech din Craiova (2017).
,,‹‹Arhanghelul›› se dorește a fi o voce care îndrumă și încearcă să coaguleze o comunitate parohială dispersată atât fizic, cât și structural. Ea încearcă să aducă un cuvânt de învățătură, câteva urme ale trecutului, dar și abordări religioase realizate de copiii din Birda și Sîngeorge. Publicația a fost martoră a activităților desfășurate de Parohia Birda timp de 5 ani de la rugăciunea euharistică, la felurite inițiative catehetice, dar și la acțiuni filantropice. Credem că prin consemnarea acestora, ea rămâne un mesager, o mărturie vie a rolului Bisericii în viața comunității locale”, consemnează în Precuvântare autorul volumului, redactorul șef Valentin Bugariu.
Volumul ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale este structurat pe capitole și subcapitole. Cele două mari capitole se referă la omagiile aduse revistei cu prilejul aniversării (I. In honorem) și la rubrici permanente prin care sunt prezentate misiuni ale Bisericii în comunitate (II. Misiune și propovăduire prin presa sătească). Acest al II-lea capitol are subcapitole care poartă numele celor mai importante și interesante rubrici ale periodicului bănățean: 1. Editoriale, 2. Restituiri, 3. Documentar, 4. Urme din trecut, 5. Cateheză, 6. Semne, 7. Tinere condeie, 8. Bucurii editoriale, 9. Cronica parohială.
Volumul se deschide cu o Precuvântare semnată de coordonatorul lucrării, pr. dr. Valentin Bugariu, și se încheie cu un capitol dedicat imaginii – Iconografie – capitol bogat și deosebit de reprezentativ pentru activitatea Parohiei Birda și a harnicului preot care o păstorește, un preot ortodox preocupat de cultură, de cultura religioasă în special, doctor în filologie, preocupat de istoria presei și istoria Banatului, dar, în același timp, preocupat de sufletul oamenilor, al tinerilor. Un veritabil făuritor de carte și un vrednic modelator de suflete.
Lucrările semnate de pr. Valentin Bugariu sunt dintre cele mai utile și interesante, serios elaborate și bine documentate: Protopopul Mihail Gașpar. Studiu monografic (Timișoara: Eurostampa, 2007), Mihail Gaşpar. D'ale vieţii, Ediţie critică, studiu introductiv şi note de...,”. Timişoara: Eubeea: 2008, 2 vol.; Parohia Ortodoxă Colonia Gătaia. Istorie, misiune şi viaţă creştină, Craiova: Sitech, 2011; Istorie și semn religios, Craiova: Sitech, 2014; Biserică și presă în Banat, Craiova: Sitech, 2015; Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, Arad: Tiparnița, 2016; Aurel Jivi, Istoria Bisericească Universală, Ediție îngrijită de..., Craiova: Sitech, 2016; Pictorul Filip Matei. Întregiri biografice și artistice, Arad: Tiparnița, 2017.
Evident, cunoscându-l pe părintele Valentin Bugariu și bine cunoscându-i preocupările, acest nou volum dedicat revistei ,,Arhanghelul” nu a fost o surpriză, ci, dimpotrivă, a fost unul așteptat cu nerăbdare și cu deosebit interes. În paginile cărții semnează nume importante ale culturii bănățene, scriitori și jurnaliști de seamă, precum și veritabili filologi și cercetători ai Banatului.
Daniel Alic, Petrică Zamela, Nina Ceranu, Dan Radosav, Ioan Traia, Gheorghe Rancu-Bodrog, Vali Corduneanu, Mircea Szilagyi, Gheorghe Lungu, Gabriela Șerban, Ion Murariu, Iosif Marius Circa, Dușan Baiski, Ghiță Blejușcă, Lavinia Șerban, Marius Mircia, Virginia Ardelean, Dan Gârjoabă, Ioan Viorel Boldureanu, Marius Florescu, Octavian Gruița, Mirela Ioana Borchin, Bogdan Enășel, Ioan Prisăcean, Silviu Ionel Ferciug, Gabor Roberta, Murgea Maria Alexandra, Weisz Markus sunt cei care au  bucuria și onoarea de a fi găzduiți în  paginile acestui volum omagial și de a semna alături de Valentin Bugariu. 
Realizarea unei astfel de tipărituri, care să aducă în atenție un periodic cu o anumită istorie și continuitate, precum și colaboratorii semnatari împreună cu rubricile permanente, este un proiect demn de urmat și de felicitat.
Scriitoarea  Nina Ceranu bine remarca faptul că ,,Arhanghelul”, vreme de cinci ani, ,,a fost amvonul de la care s-au promovat valorile autentice, și, printr-un ,,atelier” de creație, tinerele condeie, cele care mai târziu vor prelua de la dascălii lor dragostea pentru literatură și arte”.  Asta este misiunea unei reviste, a unei publicații periodice.
Așa cum preciza și muzeograful Ioan Traia: ,,Realizată în condiții grafice bune și cu un conținut bogat, cu subiecte interesante, structurate pe mai multe rubrici permanente, revista răspunde unor necesități de informare  pentru credincioșii și localnicii satului în ceea ce privește cultura, spiritualitatea, istoria, tradiția și administrația comunității”. Așadar, o astfel de publicație înseamnă și o pagină de istorie locală, pe lângă misiunea sa spirituală și culturală.
Iată, doar câteva motive pentru care considerăm că sunt atât de importante realizările și aparițiile unor astfel de reviste și periodice, cu atât mai necesare și utile devenind  volumele  ivite din paginile unor publicații seriale.

Iar ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale este un astfel de volum, realizat de un preot cercetător, conștient de importanța și valoarea sa documentară.

Gabriela Șerban