vineri, 7 iulie 2017

G. I. Tohăneanu – Optimus Magister

Prin grija prof. univ. dr. Ionel Funeriu de la Universitatea de Vest ,,Aurel Vlaicu” din Arad a apărut un volum închinat unor convorbiri purtate între 1996 și 1998 cu dascălul său, G. I. Tohăneanu. Cartea G. I. Tohăneanu – Optimus Magister, Editura Universității de Vest din Timișoara, 2017, 301 p + ilustrații oferă cititorului date importante despre lingvistul și stilisticianul G. I. Tohăneanu creator de școală filologică la Timișoara: ,,…prin provocarea d-tale mă îndatorezi să revin la școala timișoreană de stilistică, pe care sunt nevoit, văd să o accept ca atare, ca să avem o bază de discuție, doresc să precizez cu toată fermitatea, în chipul cel mai răspicat că, dacă există o ‹‹școală›› stilistică în centrul nostru universitar și academic, Timișoara, atunci meritul întemeierii ei nu-mi poate fi atribuit decât pe jumătate: îl împart frățește cu profesorul Ștefan Munteanu…”. (p. 171).
            De-a lungul paginilor îl regăsim pe Profesorul G. I. Tohăneanu la ceas de spovadă în care face când lecții ad-hoc de etimologie și lingvistică românească, când amintiri personale dintr-o viață închinată puterii de netăgăduit a cuvântului. Amintirea căminului părintesc animat de suflul părinților i-a dat întotdeauna tăria de a trece peste greutățile nu puține și ușoare ale vieții: ,,…de fiecare dată când în gara Brașov: tălpile mele aderă ferm, cu un fel de vânjoasă voioșie, la caldarâm. Mă simt, în sfârșit ‹‹acasă››. Tatăl, bunii și străbunii lui au fost, de-a lungul generațiilor, oieri transhumanți în preajma Brașovului, lângă Zărnești, la poalele masivului Piatra Craiului, unde se află localitatea Tohani, cuib al familiei mele. [] Părintelui meu îi datorez dragostea și ardoarea, în sensul aproape concret al cuvântului, cu care mi-am îmbrățișat și am cercat să-mi plinesc meseria. De la el am aflat, cu emoție și uimire, că profesor înseamnă, în limba latină ‹‹mărturisitor›› și că, prin urmare, dascălul săvârșește – mai exact spus oficiază – nu numai un act obișnuit de ‹‹comunicare››, ci unul de cucernică, perpetuă ‹‹cuminecare››”. (p. 13-14).
            Lector la Catedra de lingvistică și filologie clasică a Universității din București din 1949 până în 1952 când a fost îndepărtat din învățământul superior din pricina dosarului tatălui său care fusese în perioada dintre cele două războaie senator liberal. Aici la Universitate a avut un medel care l-a urmat cu fidelitate în întreaga sa viață – Al. Graur: ,,...mă simt îndatorat profesorului Alexandru Graur sub raport profesional, intelectual. moral.
Am învățat de la el nu numai foarte multă carte latinească și românească – ceea ce, pentru amândoi, înseamna cam același lucru –, ci și lecția superioară a firescului, a simplității, sub zodia cărora s-a desfășurat, fără niciun efort, întreaga mea existență în toate domeniile de activitate. [] Graur nu avea ‹‹asistenți››, ci numai ‹‹colaboratori››, iar aceștia erau tratați ca atare.
Ascultându-l zi de zi și ceas de ceas, la lecții. La conferințe și în alte împrejurări, am deprins de la Al. Graur un adevăr de o simplitate derutantă, dar de un randament maxim de învățământ: să nu vorbesc elevilor mei decât despre ceea ce eu însumi am înțeles și știu. Am urmat cu strășnicie pilda veneratului meu dascăl, reușind să fiu întotdeauna transparent în expuneri, cu riscul de a nu părea… ‹‹profund››. Insist asupra acestui aspect pentru că nu o dată dascălii sunt tentați să-și ascundă în fraze găunoase, dar sforăitoare, penuria totală de idei sau poticnirile penibile ale unei gândiri neînchegate, incoerente, confuze”, (p. 28-29).
Îndepărtat de la Universitatea bucureșteană a peregrinat prin diverse locuri din care și-a asigurat traiul de zi cu zi: profesor suplinitor la Ploiești, zețar la București uitat chiar de rude și prieteni: ,,Doi oameni mi-au rămas, fără preget, alături, în acele zile și nopți de cumpănă și de obidă: profesorii Florea Fugariu și Cicerone Poghiric, care îmi fuseseră, amândoi studenți la secția Filologie clasică a Universității bucureștene. Gratitudinea mea tandră îi va însoți până la ‹‹capătul de cale››. La editorul lui I. Budai-Deleanu am sălășluit  o vreme împărțind cu el singura-i odaie și ciugulind din același blid. La Cicerone Poghiric cinam de două ori pe săptămână, înfulecând hămesiți cartofi prăjiți și sorbind ulcele cu cel mai ieftin vin. Ca dracul de tămâie, așa se fereau de mine foștii colegi și ‹‹prieteni››, cunoscuții, ba chiar câteva rude, foarte apropiate, pe care le aveam prin București”. (p. 44-45).
Odată cu întemeierea Universității timișorene la intervențiile lui Tudor Vianu și Iorgu Iorgan, G. I. Tohăneanu a ajuns lector în orașul de pe Bega, apoi conferențiar și în cele din urmă profesor și conducător de doctorat, specialitatea Limba română. A lăsat în urmă cărți și ucenici, o școală filologică care îi datorează totul. Mărturiile târzii dar niciodată întârziate din acest volum ale profesorului G. I. Tohăneanu ne sunt dovezi ale trecerii prin viață ale unui OM, profesor, om de cultură recunoscut de cei care au împărțit chiar vremelnic catedra universitară. În acest sens, acad. Gh. I. Ivănescu îi recunoștea prof. Ionel Funeriu în răstimpul generos dintre sosirea a două trenuri în gara din Arad: ,,…Mi-a spus, cu un glas scăzut și oarecum concesiv, că latină știți mai bine decât el și, pe un ton care am simțit sinceritatea, dar și generozitatea, că aveți cea mai bună… sintaxă dintre lingviști”. (p. 162).
Felicitări prof. univ. Ionel Funeriu pentru carte, editurii Universității de Vest pentru imprimare. Confesiunile rămân un sprijin pentru fiecare dintre cei care se vor apleca cu zăbavă tihnită asupra lor.