joi, 16 august 2018

Ținuta exemplară a monografismului rural bănățean actual


În privința monografismului rural bănățean, acesta reprezintă o principală dimensiune de cadru definitorie a culturii etnografice a Banatului istoric, motiv pentru care această dimensiune semnifică și fundamentează (coroborat cu publicistica și gazetăria sătească) unul dintre cele trei criterii principale de selecție a comunităților rurale bănățene selectate ca semnificative pentru Atlasul etnografic al Banatului istoric ale cărui elaborare și editare într-o serie de 11 volume sunt în curs, ajungându-se în prezent la volumul VII – Zona etnografică Almăj-Bozovici.
Cartea Preotului dr. Valentin Bugariu actualmente paroh al bisericii din Birda, Gătaia. Monografie. Finalizare, rod și încununare a peste un deceniu de strădanie și dăruire sufletească, intelectuală și spiritual-creștină, părintele Valentin Bugariu dăruiește Gătaiei (în a cărei parohie din Colonie a slujit atâția ani) cea mai documentată, analitică și temeinică monografie rurală ,,de autor” adică înfăptuită până la capăt de ,,unic autor” din câte am avut în mână până acum. Repere cantitative – peste 330 de titluri ale unei Bibliografii de o diversitate impresionantă, însă armonioasă, profesionist selectată, riguros axializată și tot astfel dispusă și utilizată în aparatul critic al cărții.
De la început, arăt aici câteva indicii de valoare ale acestei unicități. în primul rând apelul, principiul semnificativității (nu doar al reprezentativității) – pe care-l depășește, aducând argumente evidente și limpede exprimate de interculturalitate complexă ce merge spre interculturalitate calitate definitorie a întregii noastre culturi etnografice bănățene, ridicându-se spre cel mai înalt și mai subtil nivel – viața religioasă și etosul spiritual comunitar în toate unitățile și componentele rurale administrative alcătuitoare ale actualului oraș Gătaia.
Cele mai subtile indicii și argumente expuse și dezvoltate de Valentin Bugariu și care sunt – în același timp – etalon și fin seismograf al semnificativității se află în Capitolul V Biserica (pp. 207-153) care prinde 15 capitole dedicate celor cincisprezece locașuri de cult – toate creștine – însă prin acribia filologică a textului celor 15 micromonografii (cuprinse în tot atâtea subcapitole) coroborate cu acrivia teologică, pr. dr. Valentin Bugariu ca autor unic învederează armonia unei constelații creștine inter- și intracomunitare care, mai presus de diversitatea și eterogenitatea aspectelor cultice și de ordin istoric, este luminată de o perspectivă înaltă izvorâtă din ecumenismul ortodoxiei noastre române. Astfel armonia acestei constelații asigură esența și coerența altei constelații – cea care se află în semnificațiile centrale, originare primordiale – constelația semnificalivității, definitorie, subliniere din nou pentru întreaga cultură etnografică a Banatului Istoric - ,,Barocul etnografiei românești”, după expresia și argumentarea lui Lucian Blaga din numărul 1 al revistei ,,Banatul” apărută la Timișoara în 1926.
Celălalt capitol cu pondere și complexitate maximă în Cuprinsul ,,Cărții Gătaiei” este cel de-al VII-lea, intitulat Demografie, tradiții, interculturalitate (pp. 269-419).
Avându-l ca mentor în Școala Doctorală a Filologiei timișorene pe inegalabilul Magister G. I. Tohăneanu, preotul doctor Valentin Bugariu elaborează componenta filologică (în acest capitol, analitic și explicit), dar și în întreaga carte (de la etimologii la stilistică - limbaj/ limbă și stil) la un nivel de inegalabilă ținută și rigoare academică; în acest capitol subliniez, însă, amplele analize și referințe biobibliografice, complexele evaluări susținute printr-o ilustrare crirică obiectivă, fără precauții, lipsită de complexe ori prejudecăți a culturii etnografice bănățene îndeosebi din secolul al XX-lea din subzona Gătaia – de la temelia ei ca viață folclorică – până la ,,elementului de unicitate” a acestei culturi: literatura dialectală bănățeană.
            Aici, aceasta este ilustrată prin unul dintre poeții ei actuali de nivel ontologic, personalitate a comunității și cetățean de onoare al Doclinului – Dimitrie Acea (pp. 409-412). Deosebit și semnificativ pentru Cartea Gătaiei este că obiectivitatea critică a autorului nu eludează și nu ignoră aspecte jenante apărute atunci când componente semnificative ale culturii etnografice au fost siluite, denaturate, contorsionate de cenzura comunistă precum - ,,folclor nou” ori ,,viața fericită” cântată și slăvită în literatura condeierilor plugari ai agriculturii socialiste (pp. 392-395).

*    *
*

            Iată, așadar, că în chip cu totul neîntâmplător, valoarea deosebită a monografiei recent apărute pune în coerență semnificativă două dintre principalele izvoare ale principiului semnificativității – cardinal pentru valorile culturii etnografice și religiozității creștine ca viață a spiritului întru cultură.


Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu
                                                                                                  -Universitatea de Vest-
                                                                                                    Timișoara