marți, 27 noiembrie 2018

Lansare de carte în biserica din Birda


         Marți, 27 noiembrie de la orele 10,00 a avut loc o triplă lansare de carte în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din parohia Birda. Cu acest prilej au fost vernisate două expoziții. Prima, parte a Colecției de Arheologie și Etnografie ,,Gheorghe Rancu” din Șopotu Vechi a fost realizată prin bunăvoința D-lui prof. Gheorghe Rancu, redactorul revistei ,,Almăjul”. Printre exponate se rânduiesc: obiecte personale care au aparținut generalului Traian Doda dar și obiecte care au aparținut militarilor din Primul Război Mondial: arme și echipament militar, truse de igienă personală, cărți, decorații. Cea de-a doua expoziție oferă privitorilor: carte tematică cu privire la Marea Unire (Documente, memorialistică, sinteze, studii, monografii). Cele două expoziții pot fi văzute în biserica din Birda până la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

            P. C. Părinte Valentin Bugariu a prezentat două cărți acum lansate. Studiul Biserica românească din Banat și Marea Unire, Editura Partoș, Timișoara 2018, realizat de P. C. Pr. Prof. Dr. Daniel Alic. Lucrare de pionierat în domeniu ce se distinge prin bogăția datelor, sursele de documentare (carte, presă, arhivă) dar și organizarea conținutului, oferă cititorilor o cronologie detaliată a evenimentelor din preajma Unirii, a contribuției clerului bănățean la constituirea Consiliilor Naționale locale și a Gărzilor Naționale. Ierarhi, consilieri bisericești, profesori de teologie, protopopi, preoți și credincioși au reprezentat Biserica la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
            Al doilea volum, Ciudata viață a cuvintelor. Publicistică I, Editura Tiparnița, Arad, 2010, 303 p. oferă cititorilor articole publicate de Profesorul G. I. Tohăneanu în revista timișoreană ,,Orizont” în perioada 1990-2005. Cartea se înscrie tematic Centenarului promovând unitatea limbii române. ,,Cum de la văraticul din goliștea Carpaților până la iernaticul de la șesuri e drum, nu glumă, care trebuia bătul periodic se poate afirma răspicat că acest neîntrerupt cutreier dinspre munte către câmpie și invers, ritmat nu numai de zvonul tilincilor, ci și de perindarea anotimpurilor, a contribuit în mare măsură la statornicirea graiului mioritic unitar, condiție de chezășie a conștiinței unității naționale” (p. 125-126).
           
          Pr. Prof. Dr. Daniel Alic a prezentat cartea Gătaia. Monografie, 2018. ,,Monografia se dorește un act de constire a înaintașilor, de admirație a culturii și civilizației bănățene din vremuri de mărire. Iar tipărirea volumului în anul 1918, o amintire smerită la 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, pentru eroii căzuți pentru libertatea, independența și unitatea tuturor românilor” arată părintele Valentin Bugariu în Argument (p. 8).
            Trecând la conținut, -apreciază Pr. Prof. Daniel Alic- remarcăm faptul că autorul a folosit informație iestorică diversă, culeasă din arhive bisericești și laice, din cărți și studii, din scrieri literare și memorialistice, din periodicole vremii și din surse orale. Finețea limbajului cărții ne descoperă vocația literară a autorului, care a reușit să creeze un text eminamente istoric, dar fără asperitățile și laconismul de multe ori întâlnit în textele istorice”.
            Vernisarea celor două expoziții precum și lansarea celor trei volume a fost vegheată de candela recunoștinței față de jertfa înaintașilor. Credința și iubirea de patrie sunt și astăzi coordonatele vieții spirituale a românilor.