miercuri, 11 mai 2016

,,Icoane bănățene”, nr. 10-12 ̸ 2016

De la scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu am primit ultimul număr al revistei de cultură provincială ,,Icoane bănățene”, 102 p.. Editată de Societatea Literar-Artistică ,,Sorin Titel” din Banat sub oblăduirea amintitului scriitor, revista își propune să ofere pagini de frumos literar și artistic semnate de înaintași: Cassian R. Minteanu, Aurel Bugariu, Virgil Birou, Virgil Carianopol, Traian Birăescu ș.a. Regăsim în paginile revistei poezie în mare parte iscălită de Vasile Barbu din Uzdin, articole de istorie și literatură română, cronici literare.
Este păstrată prin temele abortate legătura Satului cu Școala și Biserica, ca două instituții de cultură și credință prin care se pot forma copiii, generația de mâine a țării. Am remarcat cu satisfacție câteva articole cu tematică religioasă care aparțin dl. Nicolae Danciu Petniceanu între care evocarea ,,Un sfânt, un înțelept și un milostiv a intrat în pământ” (p. 14; 19) închinat regretatului Mitropolit Nicolae Corneanu și un medalion realizat unui vrednic preot și a unui volum ,,Mănăstiri bănățene” ce a aparținut preotului dr. Victor Vlăduceanu, unul din primii consilieri eparhiali și apropiați colaboratori ai ierarhului martir al Banatului, Vasile Lăzărescu.

Revista poate fi consultată în cadrul bibliotecii parohiale!