sâmbătă, 7 mai 2016

Simpozionul Internațional ,,Oameni de seamă ai Banatului”

În 22 aprilie la Uzdin și 7 mai la Săcălaz s-au desfășurat lucrările Simpozionului Internațional ,,Oameni de seamă ai Banatului”. Ajuns la cea de-a XX-a ediție, manifestarea științifică a fost inițiată de Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus” din Uzdin. În prima sesiune de comunicări desfășurată la Uzdin s-au inițiat mai multe activități: două secțiuni de comunicări științifice, participare la Sfânta Liturghie, un vernisaj de artă naivă realizată de autori locali, agapa.
Sâmbătă, 7 mai la Căminul Cultural din Săcălaz în organizarea Asociației Culturale ,,Armonia” din localitate s-a desfășurat o nouă sesiune de comunicări. Prezidiul cu acest prilej a fost compus din: Vasile Barbu (președinte), Liviu Vasiu (consilier local) și Gheorghe Blejușcă (președintele Asociației ,,Armonia”).
La Săcălaz au fost susținute 15 referate. Majoritatea expunerilor au avut ca tematică spiritualitatea bănățeană (Sfinți ai locului, ierarhi, istorici bisericești, pictori, muzicieni, meșteri pietrari). Au fost creionate și alte personalități: primari de altădată, poeți, culegători de folclor, învățători, animatori culturali ș. a.
Prima comunicare prezentată a fost susținută de prof. Traian Galetaru, secretarul de redacție al revistei ,,Suflet nou” de la Comloșu Mare. Titlul acesteia, inedit ,,Crucerii satului” a descoperit auditoriului zbuciumul creației a patru generații de meșteri din Comloș: Lae, Nicolae, Ghiță Popescu cu lucrări în zona Sânnicolau Mare, Detei (Banloc, Opatița), Timișoarei, din alte județe: Bihor și Vâlcea.
În aceeași categorie a confluenței dintre cultură și Biserică se înscriu și următoarele intervenții: prof. Ioan Traia de la Muzeul Satului Bănățean a istorisit câteva coordonate din ,,Opera istoricului I. D. Suciu”. Conferențiarul a trecut în revistă toate lucrările venerabilului istoric: Literatura bănățeană de la începururi, până la Unire (1941), Nicolae Tincu-Velia (1816-1867. Viața și opera lui (1943), Revoluția de la 1848 în Banat (1969). În anii deplinei maturități, istoricul Suciu s-a aplecat asupra Monografiei Mitropoliei Banatului (1977), și a unui corpus de documente în 2 vol. tipărite în 1981 în colaborare cu Radu Constantinescu.
Viorel Cioloca a expus etapele devenirii pictorului academic ,,Ioan Zaicu”. Originar din Fizeș, Caraș-Severin, ucenic timp de 10 ani a lui Filip Matei din Bocșa Montană, cu studii la Viena, a împodobit cu pictură mai multe biserici din Banat: Comoloș, Nădlac, Sânnicolau Mare, Uzdin, Sf. Ilie din Fabricul Timișoarei.
Ioan Roșca a introdus pe cei prezenți în viața și opera ,,Profesorului și Compozitorului Nicolae Ursu”, dirijorul de altădată al Corului Catedralei din Timișoara, profesor la Conservatorul Comunal din Timișoara.
            Dintre celelalte referate prezentate am reținut comunicarea realizată de dl. Ioan Iocob Bencei, membru al Uniunii Scriitorilor din România care a amintit de creația literară și folclorică a lui Ion Popovici din Beregsău Mare. Note pe marginea unui volum imprimat la David Press Print din Timișoara.
            Iancu Murărescu redactorul ,,Sărciei” a amintit de un poet și traducător român care a a activat în Scandinavia, Ion Miloș, născut la Sărcia. Acesta a tradus în suedeză printre alții pe Mihai Eminescu, Anghel Dumbrăveanu și Mircea Dinescu și a publicat în revista ,,Candela” a parohiei ortodoxe din capitala Suediei. Pentru meritele literare a primit: Premiul Academiei, Crucea pentru mireni de la patriarhii Justinian și Teoctist și titlul de Cetățean de Onoare al municipiilor: Cluj-Napoca și Arad.
           
Dl. Matei Aurel Bancu a evidențiat o personalitate de excepție: ,,Constantin Băran, doctor în drept, de trei ori primar al Timișoarei”. De numele acestui edil uitat de cei de astăzi se leagă politica de modernizare a urbei, de dezvoltare a Politehnicii, a clubului de fotbal ,,Ripensia”. În ultimul său mandat (1940) au luat ființă: Universitatea, Opera Română.
            Prof. Gheorghe Lungu a vorbit despre activitatea pedagogică și literară a învățătorului ,,Ion Biriescu din Darova”, autor de poezie și piese dramatice. Un volum intitulat Teatru a fost îngrijit de profesorul Lungu la Editura Eubeea din Timișoara.

            Din partea parohiei Birda a participat preotul dr. Valentin Bugariu care a prezentat comunicarea ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Evocare”. Referatul amintește de cinstirea de Biserica Bănățeană a împlinirii a 60 de ani de la canonizarea Cuviosului Părinte Iosif, Mitropolitul Timișoarei între 1643-1653. Evocarea s-a oprit la momentul canonizării, la dezvoltarea cultului Sfântului, a prezentării păstoririi în Banat și formularea unor concluzii.
            Sesiunea de comunicări s-a încheiat cu o agapă însuflețită de pricesne și cântece populare interpretate de Corala ,,Armonia” și solista Lia Lungu.
Felicitări organizatorilor și participanților!