joi, 27 septembrie 2018

Iubiți credincioși: Spuneți DA la Referendumul din 6-7 Octombrie


În 6 și 7 octombrie va fi organizat un Referendum la care suntem chemați să răspundem unei întrebări: ,,Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”. Răspunsul poate fi dat în două moduri: DA (Sunt de acord cu Legea de revizuire a Constituției care definește ,,CĂSĂTORIA ESTE ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE) și NU (ADICĂ NU SUNT DE ACORD).
Din cuvintele de învățătură la Taina Cununiei dar și cu alte prilejuri am putut lesne observa că familia este de origine divină. În Cartea Facerii din Sfânta Scriptură ne este ilustrat în cap. 1 modul în care Dumnezeu a creat lumea. La finalul acțiunii creației ni se spun următoarele: ,,Și a zis Dumnezeu: <<Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră […]>>. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui Dumnezeu; a făcut bărbat și femeie” (Fac. 1, 26-27).
A văzut Dumnezeu că nu e bine ca omul să fie singur și i-a făcut un însoțitor pe măsura lui creând-o pe Eva (Fac. 2, 18-24). Aici ne vom opri la două acțiuni ale lui Dumnezeu: ,,Nu este bine ca omul să fie singur” (Fac 2, 18) care arată nevoia de comuniune a omului ce se datorează modelului după care a fost zămislit, acela al Sfintei Treimi. A doua este: ,,…ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2, 18) prin care i s-a dat sprijin în stăpânirea acestei lumi.
Omul poartă așadar pecetea bunătății lui Dumnezeu, adică sufletul înzestrat cu rațiune simițire și voință liberă, libertate. Cu prilejul păcatului primilor oameni Adam și Eva, chipul lui Dumnezeu nu a fost distrus, ci doar alterat: rațiunea s-a întunecat, simțirea s-a pervertit și voința a slăbit.

Izgonit din Rai, omul a cunoscut greutatea de zi cu zi, mai mult decât atâtata, durerea: ,,Iar femeii i-a zis: <<Voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în ziua sarcinii tale; în dureri vei naște copii;…>>”. Fel de fel de păcate s-au abătut asupra omului. Din simțirea pervertită a apărut și homosexualitatea dar și zoofilia adică împreunarea sexuală cu animalele. Amândouă aceste practici au fost pedepsite cu moartea: ,,De se va culca cineva cu bărbat ca și cu femeie amândoi au făcut nelegiure și să se omoare că sângele lor asupra lor este” (Lev. 20, 13). Astăzi cei care formează această minoritate sexuală o socotesc deteminată de selecția naturală cu urmări nocive asupra persoanei, națiunii și culturii i-a aparținut. Rupându-se de propriul său cămin părintesc, chiar numai un homosexual în devenire, el nu va mai avea nici identitate personală și nici una etnică, nu va ține de o tradiție și nu se va simți solidar cu nicio cultură. Se dorește crearea în sufletul tânărului a unei revolte împotriva tradiției familiare și a ordinii creștine a vieții, care condamnă, amândouă, starea păcătoasă în care ajunge să se complacă cel în cauză. (Ilie Moldovan, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate, Ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, p. 325).
Chiar rupt de Dumnezeu, omul nu a fost abandonat, ci ,,la plinirea vremii” (Gal. 4, 4) i-a fost trimis un Mântuitor în persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: ,,Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16). Începutul minunilor Mântuitorului a fost făcut cu prilejul celebrării unei Cununii în Cana Galileii (Ioan 2, 1-11).
Una din condițiile mântuirii o reprezintă primirea harului divin prin Sfintele Taine. Nunta este Taina în care se binecuvintează unirea bărbatului cu femeia, cu trup și suflet, într-un mod unic (Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică și Ecumenică, vol. I, Editura Andreiană, Sibiu, 2009, p. 371).
Mântuitorul se referă la starea naturală a Nunții atunci când zice: ,,Și a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă (Matei 19, 5-6).
Familia a rămas cu ceea ce a avut de la început și anume monogamie și orientarea heterosexuală, cu scopul de a procrea și astfel de a continua creația prin îmbrățișare plină de dragoste care, după cuvintele din slujba căsătoriei, va produce rodul trupurilor lor, copii frumoși. (John Breck, Darul sacru al vieții. Tratat de Bioetică, trad. P. S. Irineu Pop Bistrițeanu, Ediția a II-a revăzută, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003, p. 78). Familia a primit la odată cu instituirea Tainei Cununiei binecuvântarea lui Dumnezeu.
Finalitatea Căsătoriei o reprezintă ajutorarea reciprocră, responsabilitate ca revers al libertății primite, înfrânare opusă desfrâului, înmulțirea neamului omenesc toate au la bază iubirea dezinteresată și jertfelnică a soțului fața de soția sa.
În cadrul Sfintei Taine a Cununiei în prima Rugăciune se face pomenirea unor familii veterotestamentare: ,,[…] Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avraam și ai deschis pântecele Sarrei, și l-ai făcut tată al multor neamuri; Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei; Care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din ei ai arătat doisprezece patriarhi; Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase; Care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat prunc pe Înaintemergătorul;”. Tot așa ,,…dă robilor tăi (N) viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia față de altul întru legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată…”.
În lumea satului românesc Dumnezeu este mereu prezent nu doar în aflarea și alegerea miresei dar și la debutul mesei de nuntă unde preotul începe rugăciunea Tatăl nostru. Iată doar un fragment păstrat din alegerea miresei:
,,Nici n-am cules,
Nici n-am ales
Cea mai dalbă floare,
Mândru înfloriroare,
Ci care mi-a dat
Care mi-a însemnat
Bunul Dumnezeu,
Mi-am luat-o eu”.
(Costion Nicolescu, Elemente de teologie țărănească, Editura Vremea XXI, București, 2005, p. 249).
Vorbim așadar, de familia tradițională care primește darurile viețuirii ei de la Dumnezeu. Valoarea ei stă în iubire, castitate dar și procreere. Ea este mereu însuflețită și întinerită de darurile credinței ce rodesc într-o morală care promovează valorile absolute ale binelui, frumosului și adevărului.

De ce mergem la Referendum?

Vom merge la Referendumul din 6-7 octombrie pentru a vota DA pentru consemnarea expresă în Constituție a faptului că Căsătoria se încheie între soț și soție, deci o mărturisire a familiei tradiționale în care am văzut lumina zilei, în care am crescut și am ajuns la maturitate. Noi nu suntem fiii hazardului, ci avem părinți: Tată și Mamă care ne-au oferit lacrimă și zâmbet pentru a putea crește în sentimentul cald al căminului familiar.


Politizarea unui drept democratic

Am văzut din mass-media, fie electronică, fie Radio-Tv un asalt împotriva dreptului a 3.000.000 de oameni care au dat semnături pentru organizarea acestui Referendum. M-am oprit la câteva:
1. Asocierea susținerii familiei tradiționale cu un partid politic. Aici cei care au formulat acuza nu au luat în considerare faptul că Biserica în rugăciunea comună se roagă ,,pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mai-marii orașelor și satelor” indiferent de culoarea politică (!).
2. Asuprirea și chiar ura arătată față de minoritățile sexuale mărturisită de oponenți ai familiei tradiționale culmea născuți într-o familie compusă din bărbat și femeie pentru că la rândul lor să fie căsătoriți nu cu persoane de același sex trădați fiind de existența copiilor biologici. Nimeni – cred – dintre creștini nu poate urî un păcătos, ci păcatul în sine.
3. O altă problemă ar fi ,,înbogățirea” peste noapte a clericilor. O lozincă de acest tip dezvăluie o realitate de invidiat: o țară cu probleme dar cu oameni cu bani din belșug, ceea ce logic și nu lozincar e de necrezut.
Prin împotrivirea la familia tradițională se dorește continuarea erodării sufletului românesc. Nu drepturile homesexualilor îi animă pe potrivnicii familiei formată din bărbat și femeie, ci distrugerea valorilor perene ale neamului. Propaganda se aplică de acum împotriva Bisericii considerată ,,retrogradă” și fără vreun viitor într-o lume în care se dorește impunerea genului și nu a persoanei, a sexului fluid care poate trece ușor de la masculin la feminin și invers.

De aceea, Iubiți credincioși din Birda și Sîngeorge vă îndemn să mergeți în 6-7 octombrie la Referendum și să votați DA pentru apărarea familiei în care am crescut!

Preot Valentin Bugariu