marți, 4 aprilie 2017

Apariții editoriale

În ultima vreme, preotul Valentin Bugariu a publicat următoarele cărți și articole: Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, Editura Tiparnița, Arad, 2016, 119 p.; Aurel Jivi, Istoria Bisericească Universală, ediție îngrijită, preambul și biobibliografie de…, Editura Sitech, Craiova, 2016, 456 p.; Pictorul Filip Matei. Întregiri biografice și artistice, Editura Tiparnița, Arad, 2017, 95 p.
            În volume și reviste: ,,60 de ani de la canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș”, în vol. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. 360 de la înveșnicire. 60 de ani de la canonizare, Editura Astra Museum, Sibiu ̸ Partoș, Timișoara, 2016, p. 17-35; ,,Elemente de educație religioasă în predica Sfântului Antim Ivireanul”, în ,,Morisena”, nr. 3 ̸ 2016, p. 38-43; ,,Anul Comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești” în ,,Analele Aradului”, nr. 2 ̸ 2016, p. 282-303; ,,Sfântul din imediata noastră apropiere. Iosif cel Nou de la Partoș la 60 de ani de la canonizare”, în ,,Morisena”, nr. 1 ̸ 2017, p. 10-17; ,,Pictorul Filip Martei (1953-1940). Contribuții monografice” în ,,Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei”, Timișoara, 2017, p. 231-255.

            Cronici, reportaje în revistele: ,,Învierea”; ,,Anghelos”; ,,Glasul Voislovei” și ,,Foaia Săcoșană”.