joi, 13 aprilie 2017

,,Bocșa Culturală” nr. 1 (96) ̸ 2017

A apărut primul număr pe anul 2017 al revistei Bibliotecii Orășenești ,,Tata Oancea” din Bocșa, ,,Bocșa Culturală”. Așa cum deja am fost obișnuiți, atât truditorul ei principal, bibliotecarul și managerul Gabriela Șerban, cât și editorul Gh. Jurma reușesc să ofere cititorilor evenimente culturale petrecute în urbe și nu numai într-un chip atrăgător pentru cititorul de astăzi.
            Editorialul, iscălit de G. Șerban este închinat cinstirii unui dascăl și cercetător de prestigiu din Banat, ,,cel mai important lingvist al Banatului Montan” (p. 1)  ,,Prof. dr. Vasile C. Ioniță, la ceas aniversar”. Scriitorul de la Câlnic a fost aniversat cu prilejul împlinirii pe 24 Martie a 85 de ani de viață (n. 1932 la Dolhasca). Dincolo de profesiune, Sărbătoritul a știut să cerceteze limba română ca dialectolog, etimolog, omastician și toponimist. De la el avem câteva lucrări de referință atât literare, cât și științifice. Amintim doar câteva: Glosar toponimic Caraș-Severin, Reșița, 1972; Nume și locuri din Banat, Timișoara, 1972; Metafore ale graiurilor bănățene, Timișoara, 1985; Contribuții lingvistice. Onomastică. Lexicologie, 2 vol., Timișoara, 2002 și Reșița 2004.
            Nu în ultimul rând amintim că în cadrul bibliotecii bocșene se găsește ,,Sala V. Ioniță” cu volumele profesorului reșițean.
            Tot din cadrul sumarului revistei este publicat un amănunțit ,,Raport de activitate…” de către managerul Gabiela Șerban. Din aceste pagini am reținut despre menirea culturală a Bibliotecii în localitatea de pe Bârzavă, inițiativele și proiectele editoriale, proiecte de colaborare cu Școala și Biserica. Între acestea amintim și pe cea cu Biserica Ortodoxă Birda pentru care Biblioteca ,,Tata Oancea” a conceput afișe de promovare a activităților culturale ale Bisericii.
            În sumarul revistei pot fi găsite: aniversări, comemorări, recenzii, educație lingvistică, religioasă, etnografie și folclor, știri și evenimente culturale locale precum și poezie și proză.

            Felicitări autorilor pentru această nouă izvodire!