luni, 10 aprilie 2017

,,Foaia Săcoșană”, nr. 1, 2017

Prin amabilitatea domnului Prof. Gheorghe Lungu, fondatorul și primul truditor al periodicului ,,Foaia Săcoșană” a apărut cel de-al 23-lea număr din cei VII ani de apariție neîntreruptă a Glasului Sacoșului Mare îndreptat deopotrivă către locuitorii de astăzi, cât și către cei plecați din vatra satului.
Acest număr pe ianuarie - martie își deschide întâia pagină cu un studiu-serial iscălit de Petru Drăgan, ,,Cultură, ocupații, tradiții la Sacoșu Mare” în care este amintit celebrul taragotist creator de școală locală de muzică, Pavel Roșu . p. 1.
Prof. Gh. Lunu semnează două articole, un ,,Glosar” care ne amintește de graiul bănățean de odinioară și un interviu cu doi veterani din cel de-al Doilea Război Mondial: ,,Ultima mărturie vie de la veteranii satului”. (p. 3).
Revista poate fi consultată intergraal pe site-ul: http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/foaia_sacosana_nr.1-2017.pdf