vineri, 1 decembrie 2017

,,Arhanghelul”, nr. 4 (24) / 2017

De curând a apărut cel de-al 24 număr al revistei ,,Arhanghelul” de la Birda. Cu acest prilej în Editorial cititorii sunt informați despre încercarea de neuitare a unui scriitor bănățean: ,,Comemorarea Profesorului Ion Murariu la Giroc” (p. 1; 4). În cuprinsul acestui prim articol se încearcă o portretizare a operei profesorului Murariu formată din studii lingvistice, istorie și critică literară, publicistică, jurnal și monografie culturală precum și poezie și proză scurtă. La această comemorare cu prilejul împlinirii a 6 luni de la trecerea în veșnicie a fost oficiată slujba religioasă continuată de dezvelirea unei plăci comemorative pe strada Bega 54, căminul de odinioară a distinsului dascăl bănățean.
            Tot un articol de evocare închinat Prof. Gheorghe Luchescu este semnat de Gabriela Șerban de la Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa.
            Rubricile ,,Restituiri” și ,,Documentar” scot în priveliște alte personalități și fapte culturale de excepție. Prima dedicată Magistrului G. I. Tohăneanu iscălită de Mirela Ioana Borchin și cea din urmă: ,,Preocupare privind educația religioasă a tinerilor creștini ortodocși reflectate în publicații ale Tipografiei Diecezane de la Caransebeș (1886-1918) de prof. dr. Virginia Ardelean.
            Finalul revistei aparține rubricii ,,Semne” în cadrul căreia prof. Iosif Marius Circa își amintește de un popas în capitala Austriei: ,,Din amintirile unor itinerarii europene” și câteva activități bisericești reținute de ,,Cronica parohială”.

            Acest număr este însoțit de un calendar creștin-ortodox de buzunar.