sâmbătă, 23 decembrie 2017

,,Vatra satului”, nr. 41 / 2017.

A apărut nr. 3 pe anul 2017 al revistei locale a satului Ferendia din jud. Timiș. Editorianul acestuia iscălit de prof. Ioan Traia, redactorul șef al publicației și totodată președintele Asociației Publiciștilor din Presa Rurală din Banat îi înștiințează pe credincioșii din vatra satului că păstorul lor timp de 7 ani (1976-1983), ,,Părintele dr. Vasile Itineanț s-a mutat la Domnul”.

            După plecarea de la Ferendia a fost numit duhovnic apoi profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș, consilier eparhial al Episcopiei Caransebeșului apoi lector la Facultatea de Teologie din Timișoara.

            Numirea în învățământul teologic și în administrația bisericească s-a datorat pregătirii teologice înfăptuită atât în țară: Caransebeș și Sibiu, cât și în Franța unde a urmat cursuri de specializare în arta eclesiastică.

            În 2003 a devenit doctor în istorie cu teza: ,,Viața creștină la Dunărea de Jos (sec. IV-VI” sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. Doina Benea. Pentru slujirea liturgică, activitatea didactică și științifică concretizată prin cărții și studii de specialitate, participări la simpozioane științifice a fost recompensat din partea Întăistătătorului Mitropoliei Banatului cu distincția cea mai înaltă oferită clericilor, cea de iconom stavrofor.

            Prof. Iosif Marius Circa în studiul: ,,Ei și-au iubit țara, limba și neamul (II)” îl readuce în atenția cititorilor pe poetul Vasile Alecsandri, Bardul din Mircești. Rubrica catehetică destinată aprofundărilor religioase semnată de preotul paroh Tiberiu Dan Gherasim, ,,Praznicul împărătesc al Nașterii Domnului”. În cuprinsul articolului regăsim date cu privire la ritualul și tipicul Sărbătorii Nașterii Domnului, cât și câteva legate de istoricul și semnificației acesteia.

            În acest număr regăsim și alte materiale: comemorări, poezii, urări de bine cu prilejul Crăciunului.

Revista poate fi consultată integral pe site-ul: http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/vatra_satului_3.pdf.