marți, 5 decembrie 2017

Regele Mihai la Timișoara. Două amintiri la trecerea în veșnicie a Suveranului românilor

În două prilejuri Regele Mihai a fost la Timișoara. Prima dată în toamna anului 1946 când a asistat la ceremonialul târnosirii catedralei mitropolitane în calitate de ctitor și în calitate de suveran prin participare activă la actul sfințirii: ,,…Îmbrăcat în uniforma de ofițer de aviație, Regele sărută crucea și Evanghelia din mâna patriarhului Nicodim, alăturându-se apoi impozantului cortegiu, înconjurând catedrala după care, în acordurile coralei ˂˂Banatul>>, care intona imnul ˂˂Trăiască Regele>>, în fruntea întregii asistențe pătrunde în incinta locașului.
            Invitarea Regelui la acest eveniment, de către episcopul Lăzărescu, la doi ani după ce trupele sovietice ocupaseră România și se pregătea instaurarea comunismului, era un gest de real curaj, în virtutea prerogativelor pe care acesta le avea în Biserică.
            Ceremonialul sfințirii începe cu citirea de către episcopul Lăzărescu a actului comemorativ al sfințirii, pe care-l semnează apoi Regele Mihai I, patriarhul Nicodim, dr. Petru Groza, mitropolitul Bălan, episcopii Vasile al Timișoarei, Andrei al Aradului, Nicolae al Clujului, Nicolae al Oradiei și Veniamin al Caransebeșului.
            Urmează ritualul sfințirii altarului cu așezarea moaștelor. Regele, îmbrăcat în veșmânt ritual, participă activ la sfințire, ungând cu Mir zidurile catedralei, după care se retrage. Începe Liturghia la care participă toți ierarhii, mai puțin patriarhul, care se retrage, plecând împreună cu regele[1].
            După 1990 într-o atmosferă nu foarte favorabilă Regelui și nici familiei regale, Monarhul a fost primit cu bucurie în mai multe rânduri la Timișoara și Mitropolitul Nicolae al Banatului. În paginile foii eparhiale ,,Învierea”, Mitropolitul Nicolae a iscălit un Editorial intitulat: ,,Paștile de la Timișoara cu unul din ctitorii catedralei”: ,,…Pe un timp frumos, cu o mică întârziere față de ora prevăzută, pe Aeroportul Internațional Timișoara a aterizat avionul în care Majestățile Lor au sosit ˂˂acasă>>. Întâmpinați de oficialități locale și numeroși simpatizanți, oaspeții regali au fost salutați prin cuvinte de întâmpinare calde, rostite de Î. P. S. Mitropolit Nicolae și de primarul Timișoarei, dl. ing. Gheorghe Ciuhandu. Alături de aceștia, între cei care i-au întâmpinat cu pâine și sare s-au mai aflat prefectul județului Timiș dl. Dumitru Ganț și comandantul Corpului V de Armată, generalul Florin Mancu.

            Pe întreg parcursul drumului de la aeroport până în oraș, numeroși timișoreni, și nu numai, și-au manifestat sentimentele de simpatie pentru înalții oaspeți. la Ghiroda Veche, primarul localității împreună cu numeroși localnici și un grup de 20 de tineri îmbrăcați în frumoase costume naționale, unii călare pe cai, au întâmpinat pe Majestățile Lor potrivit datinii românești, oferindu-le pâine și sare.
            După cazarea în camerele de oaspeți ale reședinței mitropolitane, în seara zilei de 25 aprilie a avut loc – începând cu ora 19,15 – primul moment al ceremoniilor creștinești la care Majestăților Lor au luat parte; slujba Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de a intra – după 51 de ani! – în catedrala mitropolitană, la ora 19,15, într-o atmosferă încărcată de entuziasm, în aplauzele și uralele spontane ale celor adunați, Majestățile Lor au au depus o coroană de flori la troița din fața catedralei mitropolitane, amintindu-ne încă o dată cine sunt cei datorită cărora putem astăzi să ne sărbătorim în deplină libertate evenimentele creștine cruciale: eroii și martirii din decembrie 1989.
            Apoi Majestățile Lor au participat la sfânta slujbă a Prohodului Domnului. Un fapt care merită consemnat s-a petrecut la intrarea în catedrală. Cu toată gravitatea momentului liturgic din Vinerea Mare, credincioșii nu s-au putut abține să nu salute într-un mod mai puțin obișnuit pentru noi, cei de azi, prezența Majestăților Lor în catedrala mitropolitană: au aplaudat. Așa cum odinioară, în veacurile de aur ale Bisericii primelor secole, credincioșii aplaudau în biserică vestitele ˂˂cuvinte teologice>> ale Sfântului Ioan Gură de Aur, acum, emoționați și încântați de prezența distinșilor oaspeți, o bună parte din cei prezenți și-au manifestat sentimentele aplaudând. Fără să fie nimic altceva decât o răbufnire firească și sinceră, aplauzele credincioșilor au fost și ele o mărturie a unei bucurii decente, care nu a umbrit cu nimic tristețea prilejuită de bocirea omului Iisus Hristos, mort prin răstignire.
            Așezați în tronurile ce li s-au rezervat, Majestățile Lor împreună cu principesa Margareta și cu dl. Radu Duda, însoțiți de suita regală, au asistat la solemna slujbă. Mânați de curiozitate și de dorința de a păstra în sufletele lor chipurile Regelui Mihai I și al Reginei Ana, credincioșii au umplut până la refuz catedrala. […]
            În finalul acestei prime slujbe săvârșită cu participarea Majestăților Lor, Regele Mihai I și Regina Ana au salutat încă o dată mulțimea credincioșilor adunați în fața catedralei după care s-au deplasat la reședința mitropolitană.

            A doua zi a vizitei: 26 aprilie

            Trei au fost momentele principale ale acestei zile: vizita Majestăților Lor la biserica studenților, urmată de vizita la mănăstirea Timișeni-Șag, după care, în noaptea de sâmbătă spre duminică, participarea la slujba Învierii. […] La intrarea în comuna Șag, primarul, înconjurat de localnici, a întâmpinat pe Majestățile Lor cu pâine și sare. […].
          
  Îndrepându-se încă din cursul serii spre catedrală, mii de credincioși s-au adunat spre a sărbători Învierea Domnului Iisus Hristos. Astfel, la ora 23,30, când Majestățile Lor au sosit la catedrală, au fost întâmpinate cu uralele entuziaste ale mulțimii adunate aici. Totul era în stare sărbătorească. Dar –ne place să repetăm – nu în maniera festivistă cu care ne obișnuise dictatura comunistă, sau în stitul electoral al alegerilor. […].
            În manifestările de simpatie ale celor prezenți, Majestățile Lor au intrat în catedrala arhiplină. Aici, ca și în seara precedentă, credincioșii au umplut până la refuz balcoanele și naosul sfântului lăcaș ctitorit – după cum știm cu toții – chiar de către Majestatea Sa, Regele Mihai I, acum 51 de ani. […].
            În continuare Î. P. S. Sa l-a invitat pe Regele Mihai I să se adreseze credincioșilor. Reamintindu-ne esențialul, Majestatea Sa a înțeles să vorbească într-un singur sens: omagiindu-i și pomenindu-i pe eroii martiri uciși la Timișoara în timpul Revoluției din decembrie 1989, cei fără de a căror jertfă un asemenea Paște, petrecut alături de Majestățile Lor, ar fi fost cu neputință. […]
            Înainte de toate trebuie să ne reamintim un fap esențial, și anume că există o ordine de drept divin a lumii: prezența Majestăților Lor printre noi ar putea fi o lectio divina grație căreia să putem redescoperi scara valorilor atât de necesară reașezării pe temelii durabile a societății românești actuale, de prea mult zguduită și prită în evoluția ei de sechelele comunismului. […]”[2].
             
[1] Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului (1894-1969). Monografie istorică, Editura Universității, Oradea, 2011, p. 78-79.
[2] Mitropolit Nicolae Corneanu, Pe aripile cuvântului, Editura Învierea, Timișoara, 2009, p. 179-185.