miercuri, 2 noiembrie 2016

,,Bocșa Culturală” nr. 3 (94) ̸ 2016

Am primit cu bucurie cel de-al treilea număr al revistei trimestriale de cultură ,,Bocșa Culturală” editată de Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa și trudită cu acribie și generozitate largă de distinsa Doamnă a cărții din cetatea Bocșei, Gabriela Șerban, directorul instituției amintite.
            Ajunsă în cel de-al 17 an de apariție neîntreruptă (desigur și numărul reprezintă fără doar și poate un record nu ușor de egalat în zilele în care trăim) revista propune locuitorilor, bănățenilor dar și tuturor iubitorilor de frumos: studii, evenimente, medalioane de înaintași, rubrici de cultivare a limbii române, poezie și proză inedită cu toate reunite sub frontispiciul Bibliotecii locale.
            Din acest număr am reținut câteva din manifestările spirituale locale închinate memoriei lui Tata Oancea, istoricului Nicolae Bocșan precum și câteva valoroase contribuții la dezvelirea valorilor locale și nu numai.
            Dintru început aflăm că anul acesta este unul deosebit ,,Tata Oancea – 135 de ani de la naștere”. Autorul, Gabriela Șerban evidențează câteva realizări locale menite să-l facă cunoscut pe Tata Oancea. Acestea au debutat cu punerea Bibliotecii sub patronajului Omului Locului, dar și imprimarea unor cărți în cadrul colecției ,,Bocșa – istorie și cultură”: Vi-l prezentăm pe Tata Oancea (2001), Tata Oancea, Moartea călugăriței fără noroc (2010), Dumitru Jompan, Folclorul și etnografia în revista ,,Vasiova” (2011).
            ,,Personaj cu preocupări multiple, Tata Oancea, în ciuda nevoilor mărturisește la tot pasul, mai găsește puterea să râdă, să persifleze situațiile, pe cei din jur sau chiar pe sine. […] Poezia, proza, publicistica lui Tata Oancea, printr-o fericită îmbinare, sunt o imagine a vieții publice, a obiceiurilor și moravurilor, a naturii și a istoriei locurilor. Mărturisindu-și propriile zbateri, individualizează, printr-o optică personală, bănățeanul dintre cele două războaie. […].
            Tata Oancea nu face speculații, el povestește și mai ales se implică pe sine în povestire. El povestește și când scrie versuri, lăsându-te pe tine, cititor, ascultător, să judeci, să te implici, să iei atitudine”. (Ana Kremm, ,,Sub pălăria de pelerin. Tata Oancea la 135 de ani”, p. 1).
            Sub același semn al amintirii a stat și momentul de rugăciune și cultură prilejuit cu ocazia trecerii a 40 de zile de la înveșnicirea istoricului și profesorului Nicolae Bocșan, fost rector al Universității Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca. În prezența Preasfințitului dr. Lucian Mic, episcopul Caransebeșului și al preotului dr. Daniel Alic, consilier cultural al Eparhiei Banatului Montan a fost lansat volumul In memoriam Nicolae Bocșan, Editura Tim, Reșița, 2016. Autorii, Gabriela Șerban și părintele Silviu Ferciug au precizat: cartea ,,…prezintă date biografice, lista lucrărilor realizate […], interviuri și alte materiale cuprinse în publicațiile bocșene […] precum și opinii despre activitatea istoricului clujean”. (p. 4).
            Am mai reținut câteva însemnări: Viorel Dorel Cherciu, ,,Nicolae Bocșan – Benedictinul cercetării istoriografice” (p. 5); Constantin Tufan-Stan, ,,Epistolar inedit Sabin V. Drăgoi – Vasile Vărădean” (p. 19-21) și Vasile C. Ioniță, ,,Dilemele limbii” (p. 41).

            Felicitări autorilor, timp și răbdare în însușirea învățăturilor din partea cititorilor!