marți, 22 noiembrie 2016

Valentin Bugariu, Biserică şi presă în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2015, 202 pagini

       RECENZIE –
Astăzi se scrie mult. Toate domeniile ştiinţei se dezvoltă într-un ritm alert, apar tot mai multe cărţi care detaliază istoria şi devenirea societăţii în toate aspectele ei, iar studiul ştiinţific merge până la interpretarea limitelor lumii în care trăim. Teologia şi disciplinele ei anexe, între care se numără şi istoria bisericească, nu fac excepţie de la acest trend al vremii. În sfera scrierilor teologice această tendinţă este îndreptăţită de faptul că, în perioada comunistă, cenzura şi-a spus cuvântul mai ales în domeniul bisericesc, valorificarea editorială a învăţăturilor dogmatice şi a vieţii eclesiei fiind interzise aproape în totalitate. Având în vedere aceste realităţi este necesar şi benefic un efort de evidenţiere a Bisericii în societate, iar Părintele dr. Valentin Bugariu, paroh în localitatea Birda,  judeţul Timiş, se remarcă cu prioritate ca unul dintre teologii care luptă pentru a recupera trecutul bisericesc al Banatului.
Lucrarea Preacucerniciei Sale, Biserică şi presă în Banat, pomeneşte succint despre presa bisericească interbelică, despre publicaţiile mitropolitane din vremuri mai vechi şi mai recente, precum şi despre revistele şi ziarele parohiale contemporane. După cum însuşi autorul mărturiseşte, cercetarea a fost iniţial pregătită ca lucrare  pentru obţinerea gradului I în preoţie, sub titlul „Pastoraţia în Biserica Bănăţeană reflectată în presa bisericească” (p. 13). În exigenţele de redactare s-a avut în vedere doar spaţiul Banatului de Câmpie, teritoriu cuprins astăzi în jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Timișoarei, lăsându-se la o parte Banatul de munte şi Banatul Sârbesc, care în trecut a fost mult mai bogat în presă bisericească, cu o tradiţie tipografică bisericească de peste 130 de ani şi care, considerăm, merită o cercetare aparte. Cu ajutorul lui Dumnezeu această nouă cercetare se poate îndeplini sub condeiul aceluiaşi autor, Părintele dr. Valentin Bugariu, un preot aplecat spre studiu şi cu reale calităţi în scriitura ştiinţifică.
Cartea la care facem referire este necesară şi utilă preoţilor şi credincioşilor. De la primele publicaţii ale preotului David Voniga din Giroc şi până în zilele noastre, sunt consemnate toate periodicele bisericeşti, fiind atent dezbătute temele majore de pastoraţie cuprinse în paginile lor. După cum arată autorul, presa bisericească este misionară prin excelenţă, fiind un mijloc pastoral important în viaţa comunităţilor eparhiale, protopopeşti sau parohiale. Presa bisericească nu a avut şi nu are numai conţinut religios. Este o presă culturală, stabileşte legături sociale, aduce informaţii, întreţine dialoguri interdisciplinare şi are multe alte aspecte pozitive.
În economia cărţii, capitolele se desfăşoară în mod cronologic şi logic, de la delimitările conceptuale şi de la aspectele istorice ale presei bănăţene cuprinse în capitolul I, până la prezentarea publicaţiilor parohiale şi rurale din arealul bisericesc timişean.
În capitolul al II-lea se prezintă publicaţia eparhială Învierea, oficialul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei (p. 33-39) şi se expun principalele direcţii misionare ce au animat-o atât la începuturile ei cât şi în existenţa sa ulterioară. Articolele conţinute în paginile revistei Învierea sunt grupate tematic cu scopul de a convinge cititorii de coerenţa şi statornicia principiilor misionare şi pastorale dezvoltate de echipa redacţională.
Partea a III-a este dedicată revistei mitropolitane „Altarul Banatului”, numele nou şi istoric al publicaţiei „Mitropoliei Banatului”. Fiind de orientare ştiinţifică, revista mitropolitană a stabilit principii pastorale, a descoperit legăturile ce se impun între tradiție şi înnoire şi a postulat exigenţele mediatice ale Bisericii: eficientizarea şi profesionalizarea jurnaliştilor creştini precum şi crearea unor mijloace ecleziale de difuzare a informaţiei (p. 98).
Capitolul al IV-lea aduce în discuţie Calendarul almanah, apărut pentru prima dată la Timişoara în anul 1941, interzis în perioada comunistă, aprobat în anul 1980 sub numele de Îndrumăror bisericesc, devenit din 1990 Calendarul Românului, ca urmaş al celebrei publicaţiei caransebeşene Calendarul Românului (1889-1948), cel mai longeviv calendar din spaţiul românesc. Calendarul a fost redenumit după anul 1994 Almanah bisericesc (ca urmare a reînfiinţării Episcopiei Caransebeșului şi a reluării tipăririi la Caransebeş a Calendarului Românului) şi este cunoscut astăzi sub numele de Calendarul Arhiepiscopiei Timișoarei. După cum ne arată autorul, fiind publicaţii cu adresabilitate largă, în paginile acestora s-au derulat multe iniţiative pastorale cu adevărat interesante (p. 107-117).
Ultimele două capitole pomenesc şi dezbat sumar buletinele parohiale şi cele apărute în mediul rural, durata lor de apariţie, tematica generică a paginilor, redacţia, autorii mai importanţi, formatul şi periodicitatea. Deşi par informaţii de natură strict tehnică, prin prezentarea şi expunerea lor acestea întregesc o viziune articulată despre stadiul actual al presei bisericeşti şi religioase din Arhiepiscopia Timișoarei.
Considerăm că astfel de cărţi sunt preţioase nu numai prin conţinutul şi actualitatea lor, ci mai ales pentru mesajul pe care îl transmit peste timp. Lucrarea Preacucernicului Părinte dr. Valentin Bugariu este o sinteză a priorităţilor pastorale ale presei bisericeşti din Banat şi, deopotrivă, o mărturie peste timp a faptului că preoţi cu suflet mare şi cu dragoste pentru Biserica lui Hristos sunt pregătiţi să cerceteze cu mintea şi sufletul roadele pe care le-a lăsat religia în inimile credincioşilor şi să le transmită posterităţii ca paradigme de credinţă.

Pr. Daniel Alic