luni, 28 noiembrie 2016

In memoriam Nicolae Bocșan, Editura Tim, Reșița, 2016, 199 p..

Prin grija și truda doamnei Gabriela Șerban și a părintelui Silviu Ferciug de la Bocșa a fost editat cel dintâi volum comemorativ închinat profesorului universitar și cercetătorului trecutului istoric, Nicolae Bocșan intitulat In memoriam Nicolae Bocșan, volum îngrijit de Gabriela Șerban și pr. Silviu Ferciug, Editura Tim, Reșița, 2016, 199 p..
            Cartea a apărut la prestigioasa editură reșițeană condusă de domnul Gheorghe Jurma, critic literar și editor prin vocație în cadrul colecței ,,Bocșa – istorie și cultură” realizată de Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa la inițiativa aceluiași bibliotecar și animator cultural Gabriela Șerban, directorul Bibliotecii Orășenești.
            Prefața volumului este iscălită de Gh. Jurma care precizează: ,,La scurtă vreme de la despărțirea de Nicolae Bocșan (1947-2016), orașul natal al istoricului cinstește memoria acestei personalități reprezentative a Bocșei și a culturii române prin realizarea cărții de față. Doi intelectuali destoinici – biblioteca Gabriela Șerban și preotul Silviu Ferciug – s-au îngrijit să aducă în cuprinsul volumului informații și caracterizări variate care să contureze cât mai clar și solid un portret care de acum se înfățișează eternității”. (p. 5).
            Cuprinsul cărții este deosebit de bogat și variat structurat pe temele majore ale studiului monografic: viața, opera (lista lucrărilor științifice (p. 15-63) însoțită de ilustrații ale acestora (p. 64-67). Medalionul biobibliografic este susținut de două mărturii ale istoricului Bocșan prezent în urbea natală la decernarea titlului de Cetățean de Onoare (2008) și lansarea unui volum închinat Corului bisericesc din Bocșa Română (2015). O altă dovadă de cinstire o reprezintă amintirea istoricului Bocșan în răbojul vremii cu cel mai nobil înțeles etimologic și anume acela de ,,a i se uita cuiva răbojul”, deci și acela de ,,a-l uita moartea”. Sunt amintite trei astfel de reușite: Gabriela Șerban, ,,Din inimă vă mulțumesc și mărturisesc: iubesc Bocșa și bocșenii mei!” (p. 85-92); Titus Crisciu, ,,Istoricul Nicolae Bocșan la 60 de ani” (p. 104-107); Vasile Bogdan în dialog cu prof. univ. dr. Nicolae Bocșan (p. 108-142) și Viorel Dorel Cherciu, ,,Nicolae Bocșan – Benedictinul cercetării istoriografice” (p. 157-159). Am reținut o pecete pusă marelui dispărut de G. Șerban: ,,Istoricul Nicolae Bocșan este, indiscutabil, un veritabil bănățean, dar, în același timp, fiu al Bocșei, iar pentru noi, bocșenii, este onorant faptul că această remarcabilă personalitate cultural-istorică, de talie internațională aparține orașului nostru”. (p. 86). Volumul se încheie cu un grupaj de articole sub genericul ,,In memoriam” (p. 162-170) realizate de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preaonoratului Părinte dr. Daniel Alic, consilier cultural al Eparhiei Caransebeșului și Gabriela Șerban. Tot pe această coordonată sunt redate mesaje de condolianțe din presă: ,,Ultimul rămas bun! Din presa vremii”. (p. 171-184). Ilustrațiile de final (p. 185-188) dau textului forță expresivă.
            Nicolae Bocșan a fost bibliotecar, profesor universitar, decan, rector, director de Institut de Institut de Istorie care astăzi îi poartă numele. S-a născut în 24 Septembrie 1947 în Bocșa, jud. Caraș-Severin. Locurile natale au rămas întipărite pentru totdeauna în sufletul său. Dintr-o relatare tomnatică aflăm: ,,…Nu am făcut o cercetare genealogică. Știu însă că la sfârșitul secolului al XVIII-lea casa în care locuiesc acum era deținută de familia Pandur, din care se trăgea mama, al cărei nume de fată era Maria Pandur. Din povestirile părinților știu că bunicul a fost cojocar, pe lângă ocupația de bază, acea de agricultor.
            Tatăl meu, Ion, se trage dintr-o altă familie, Bocșan, care au fost cândva înstăriți, au avut cazan de țuică. Știu că avea ramuri și în Banatul sârbesc, unde numele Bocșan era frecvent”. (p. 113). După studii liceale la Bocșa la umbra profesorului de istorie a urmat cursurile Facultății de Istorie și Filozofie ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (1965-1970). Din anul admitere în învățământul superior și până în vara lui 2016 Universitatea din Cluj a pus stăpânire pe tânărul student, iscusitul cercetător și generosul profesor. A parcurs treptele devenirii universitare, după un debut în cea din urmă profesiune a lui Blaga, cea de bibliotecar (1970-1977): asistent (1978-1982), lector (1982-1990), conferențiar (1990-1994), profesor (1994) la catedra de Istorie Modernă și totodată conducător de doctorat. A propus pentru studenții clujeni trei cursuri: Istoria Modernă a României, Relații Internaționale în epoca modernă și Istoria Bisericii Românești în perioada modernă.
            Pregătirea științifică a fost pentru tânărul absolvent o prioritate, pentru a-și însuși noi cunăștințe, a accesa noi documente dar și a deprinde noi metode didactice a urmat diverse stagii de pregătire la Varșovia (1986), Bruxelles (1993) și Paris (1999). Din 1986 este doctor în istorie al Universității Babeș-Bolyai. Profesorul a fost întotdeauna dublat de experiența administrativă: prodecan (1991-1992) și decan (1992-1996) al Facultății de Istorie și Filozofie. Colaboratorul cel mai apropiat, rectorul Andrei Marga își amintește: ,,Ca decan așa cum atesta documentele de arhivă, Nicolae Bocșan a susținut cu o voce inconfundabilă inițiativele majore care au reformat Universitatea clujeană. El a sprijinit măsurile Rectoratului și hotărârile Senatului care au schimbat în mod salutar Universitatea după 1993…”. (p. 190), apoi prorector (1996-2004; 2008) și rector (2004-2008). De asemenea a fost vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (1995) și director al Institutului de Studii Istorice Italo-Român din Cluj-Napoca (2003), fondator al Institutului de Istorie Ecleziastică din Cluj-Napoca (2005).
            A publicat în reviste de specialitate: ,,Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia”, ,,Echinocţiu”, ,,Tribuna”, Steaua (Cluj-Napoca), ,,Tibiscus” (Caransebeș), ,,Banatica” (Reșița), ,,Altarul Banatului”, ,,Studii de Istorie a Banatului” (Timișoara), ,,Revista Teologică” (Sibiu) și în volume colective la Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare.
            Între studiile imprimate amintim doar câteva: ,,Solidaritate națională și separație bisericească în Banat și Transilvania în secolul al XIX-lea” (1994-1996); ,,Ideea de națiune la români în secolul al XIX-lea” (1996); ,,Istoria regională între anii 1970-1995. Cazul Transilvaniei și Banatului” (1999); ,,Gândirea politică românească din Transilvania și Banat (1849-1914)” (2007); ,,Clerul ortodox din Banat în secolul al XVIII-lea” (2015); ,,Mănăstirile din Banat și Arad la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea” (2014).
            Fie ca autor principal sau în colaborare sau editor a publicat mai multe volume: sinteze de istorie, documente, corespondență, cronologii, cursuri universitare. Selectiv amintim câteva: Contribuții la istoria iluminismului românesc, Timișoara, Ed. Facla, 1986, 427 p.; Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvania, editori Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Cluj- Napoca, Dacia, 1988, 306 p.; Cultură și societate în epoca modernă, coordonatori Nicolae Bocșan, Nicolae Edroiu, Aurel Răduțiu, Cluj-Napoca, Dacia, 1990, 304 p.; Profesorul universitar doctor Pompiliu Teodor la vârsta de 60 de ani. Bibliografia operei, coordonatori Nicolae Bocșan, Nicolae Edroiu, Aurel Răduțiu, Cluj-Napoca, 1990; Convergențe europene. Istorie și societate în epoca modernă, coordonatori Nicolae Bocșan, Nicolae Edroiu, Vasile Vesa, Cluj-Napoca, Dacia, 1993, 230 p.; The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, editori Nicolae Bocșan, Liviu Maior, Ioan Bolovan, Iași, Glasul Bucovinei, 1994, 120 p.; David Prodan, Puterea modelului, coordonatori Nicolae Bocșan, Nicolae Edroiu, Liviu Maior, Aurel Răduțiu, Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1995, 295 p.; Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat (Secolul al XIX-lea), Reșița, Cluj-Napoca, Banatica, Presa Universitară Clujeană, 1997, 256 p.; Identitate și alteritate. Vol. 2: Studii de imagologie, coordonatori Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 386 p.; Manual multifuncțional de istorie modernă a României, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 211 p. (în colab.); Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică, coorodonatori Nicolae Bocșan, Camil Mureșanu, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 470 p.; Revoluția de la 1848 din Transilvania în memorialistică, în colab. Valeriu Leu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 515 p.; Cronologia Europei Centrale (1848-1989), coordonatori Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Iași, Polirom, 2001, 356 p.; Identitate și ateritate. Vol. 3. Studii de istorie politică și culturală. Omagiu profesorului Liviu Maior, editori Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 439 p.; Școală și comunitate în secolul al XIX-lea. Circularele școlare bănățene, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 496 p. în colab cu Valeriu Leu; Țările Române și Balcanii în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Curs universitar, Cluj-Npoca, Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, 2002, 101 p.; Episcopul Ioan Vancea. Pastorale și circulare: 1865-1869, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 317 p. în colab  cu Mirela Andrei; In memoriam: Mitropolitul Andrei Șaguna. 1873-2003, coordonatori Nicolae Bocșan, Mircea Păcurariu, Ioan Vasile Leb, Alexandru Moraru, Ioan Chirilă, Cluj-Napoca, Renașterea, 2003, 404 p.; La începuturile Episcopiei Lugojului. Studii și documente, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 381 p., în colab cu Camelia Vulea; Revoluția de la 1848 în Munții Apuseni. Memorialistică, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 209 p., în colab. cu Rudolf Gräf; Tentația istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor, cordonatori Nicolae Bocșan, Ovidiu Ghitta, Doru Radosav, Cluj-Npoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 672 p.; colab la tratatul Academiei Istoria românilot. Vol. 7 ̸ 1: ,,Constituirea României moderne (1821-1871), coordonator Dan Berindei, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 709-722; Andrei Șaguna. Corespondență. Vol. I ̸ 1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 568 p., în colab cu Ioan Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov; Andrei Șaguna. Corespondență. vol. I ̸ 2, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 308 p., în colab. cu Ioan Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, Ioan Herbil; Andrei Șaguna. Corespondență. Vol. II, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 609 p., în colab cu Ioan Vasile Leb, Gabriel Viorel Gârdan, Beatrice Dobozi; Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), coord. Nicole Bocșan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 617 p.; Instituțiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918). Studii, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 414 p. în colab cu Ioan Vasile Leb, Marius Eppel, Gabriel Gârdan, Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apșa (1841-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 360 p., în colab cu Ioan Cârja, Luminița Wallmer Bărbulescu; Contribuții la istoria eclesiastică a Banatului, coord. Nicolae Bocșan, Crișu Dascălu, Timișoara, David Press Print, 2011, 347 p.; Marele Război în memoria bănățeană (1914-1918). Antologie, ediție, studii și note de Nicolae Bocșan și Valeriu Leu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 807 p., Marele Război în memoria bănățeană (1914-1919). Vol. II. Memoriile lui Pavel Jumanca. Antologie, ediție, studii și note de Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană. Academia Română / Centrul de Studii Transilvane, 2013, 666 p.; Marele Război în memoria bănățeană (1914-1919). Vol III. Antologie, ediție, studii și note de Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană. / Centrul de Studii Transilvane, 2015, 490 p..
            Prin această reușită, autorii – Gabriela Șerban și Silviu Ferciug – au dat locuitorilor Bocșei, bănățenilor și Țării un veritabil volum biobibliografic închinat memoriei Profesorului Nicolae Bocșan prin care cititorii pot regăsi repere de aprofundare a istoriei române cu felurite direcții de studiu.

            Felicitări autorilor iar cititorilor răbdare în dezvelirea personalității unui om, a unui istoric și mai ales al unui formator de conștiințe umane prin una din cele mai sensibile și mișcătoare discipline: ISTORIA!